REVIEWERS

Roger Ariew (University of South Florida), Aristides Baltas (National Technical University of Athens),Barbara Barysz (PAN), Robert Boroch (Uniwersytet Warszawski), Marian Broda (Uniwersytet Łódzki), Aleksandra Charędziak, Maciej Chmieliński (Uniwersytet Łódzki), Bogna Choińska (Akademia Pomorska w Słupsku), Tadeusz Ciecierski (Uniwersytet Warszawski), Marek Dziekan (Uniwersytet Łódzki), Tomasz Ferenc (Uniwersytet Łódzki), Aleksander Gemel (Uniwersytet Łódzki), Justyna Grudzińska (Uniwersytet Warszawski), Michał Gusin (Dolnośląska Szkoła Wyższa), Michał Herer (Uniwersytet Warszawski), Ewa Hyży (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Jarosław Jagiełło (Uniwerytet Papieski Jana Pawła II w Krakowsie), Jarosław Jakubowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Agata Janaszczyk (Gdański Uniwersytet Medyczny), Krzysztof Jarosz (Uniwersytet Śląski), Jacek Jaśtal (Politechnika Krakowska), Janusz Kaczmarek (Uniwersytet Łódzki), Marcin Kafar (Uniwersytet Łódzki), Andrzej Maciej Kaniowski (Uniwersytet Łódzki), Aleksandra Kil (Uniwersytet Wrocławski), Leszek Kleszcz (Uniwersytet Wrocławski), Ryszard Kleszcz (Uniwersytet Łódzki), Jerzy Kochan (Uniwersytet Szczeciński), Paweł Korobczak (Uniwersytet Wrocławski), Maria Kostyszak (Uniwersytet Wrocławski), Małgorzata Kowalewska (UMCS), Stanisław Kowalik (AWF, Poznań), Michał Kruszelnicki (Dolnośląska Szkoła Wyższa), Andrzej Kucner (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Katarzyna Lazari-Radek (Uniwersytet Łódzki), Piotr Łukowski (Uniwersytet Łódzki), Peter K. Machamer (University of Pittsburgh), Henryk Machoń (Politechnika Opolska), Wiktor Marzec (Central European University), Krzysztof Matuszewski (Uniwersytet Łódzki), Joanna Miksa (Uniwersytet Łódzki), Marcin Miłkowski (PAN), Monika Murawska (ASP w Warszawie),  Stanisław Obirek (Uniwersytet Warszawski), Mikołaj Olszewski (Uniwersytet Warszawski), Paweł Pieniążek (Uniwersytet Łódzki), Aldona Pobojewska (Uniwersytet Łódzki), Robert Podkoński (Uniwersytet Łódzki), Krzysztof Posłajko (Uniwersytet Jagielloński), Małgorzata Przanowska (Uniwersytet Warszawski), Artur Przybysławski (Uniwersytet Jagielloński), Mikołaj Ratajczak (IFiS PAN), Agnieszka Rejniak-Majewska (Uniwersytet Łódzki), Kazimierz Rynkiewicz (Uniwersytet Ludwika-Maksymiliana w Monachium i Akademia Ignatianum w Krakowie), Krzysztof Saja (Uniwersytet Szczeciński), Janusz Sidorek (SGH), Daniel Sobota (IFiS PAN),  Wojciech Starzyński (IFiS PAN), Krystian Szadkowski (UAM), Sławomir Sztobryn (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Oskar Szwabowski (Uniwersytet Szczeciński), Krzysztof Świrek (Uniwersytet Warszawski), Wojciech Torzewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), Barbara Tuchańska (Uniwersytet Łódzki), Paweł Wójs (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN), Leszek Wroński (Uniwersytet Jagielloński), Szymon Wróbel (PAN), Urszula Zbrzeźniak (Uniwersytet Warszawski), Bartosz Żukowski (Uniwersytet Łódzki), Jarosław Barański (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), Jacek Uglik (Uniwersytet Zielonogórski)