ABOUT HYBRIS
The online philosophical magazine Hybris published by the Institute of Philosophy of the University of Lodz in association with the Centre for Philosophical Research was created in 2001. The first two issues have been published by Bogdan Banasiak and Tomasz Sieczkowski. Since the third issue the position of the editor-in-chief had been taken up by Mateusz Oleksy. Since 2007,thanks to Mateusz Oleksy, Hybris has started coming out as the quarterly journal and the double-blind peer reviewing process has been started. In the autumn of 2008, after Mateusz Oleksy's tragic death, Paweł Grabarczyk and Tomasz Sieczkowski have taken up the positions of the editors-in-chief. At the moment, journal comes out as the quarterly. Since the eleventh issue, Hybris has been recognised by the Ministry of Science and Higher Education list of academic periodicals.
According to the current list of the scientific periodicals, published by the Ministry of Education and Science  (1 December 2021), Hybris’ authors are owed 40 points for their publications in our magazine. Since the twenty-fourth issue (2014) Hybris has been published in the cooperation with the Centre for Philosophical Research.

Since the first edition our magazine has been dedicated to the broadly defined philosophical subject matter. Our aim is to promote the original philosophical ideas as well as the philosophical community integration. Except from the original articles, the journal publishes interviews with a philosophers, reviews of the latest philosophical works, and translations of the little-known but still interesting philosophical texts that might be useful in a didactic process.

We would like to inform that as the journal doesn’t have its printed form all the publications from the website are the original (referential) versions.

 

O „HYBRIS”
Internetowy Magazyn Filozoficzny „Hybris” przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego powstał w 2001 r. Pierwsze dwa numery zostały zredagowane przez Bogdana Banasiaka i Tomasza Sieczkowskiego. Od trzeciego numeru Redaktorem Naczelnym „Hybris” został Mateusz Oleksy. Dzięki Niemu od 2007 roku „Hybris” zaczął ukazywać się jako półrocznik, a podczas recenzowania zaczęto przestrzegać zasady obustronnej anonimowości. Jesienią 2008 tragicznie zmarłego Mateusza Oleksego zastąpili na stanowisku Redaktora Naczelnego Paweł Grabarczyk i Tomasz Sieczkowski. Obecnie „Hybris” ukazuje sie jako kwartalnik. Od numeru 11. „Hybris” jest czasopismem punktowanym. Obecnie magazyn znajduje się na liście B wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych opublikowanym przez MEiN 1 grudnia 2021 roku za publikację w IMF „Hybris” przysługuje 40 punktów. Od numeru 24 (2014), Internetowy Magazyn Filozoficzny "HYBRIS" wydawany jest przy współpracy z Ośrodkiem Badań Filozoficznych.
Od pierwszego numeru nasz periodyk poświęcony jest szeroko pojętej tematyce filozoficznej. Naszym celem jest promowanie oryginalnej twórczości filozoficznej oraz integrowanie środowiska filozoficznego. Oprócz oryginalnych artykułów, Magazyn publikuje wywiady z filozofami, recenzje najnowszych pozycji filozoficznych oraz przekłady interesujących, a mało znanych pozycji filozoficznych oraz tekstów przydatnych do celów dydaktycznych.

 

Redakcja IMF HYBRIS informuje, że ponieważ czasopismo nie posiada wersji papierowej, wszystkie publikacje umieszczone na stronie magazynu są wersjami pierwotnymi (referencyjnymi).

 

***

This is an openaccess journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.