PDF DOWNLOAD

 

00 Cover 38 small

blank

TRENDS IN CONTEMPORARY POLISH

PHILOSOPHY OF MIND

edited by

PAWEŁ GRABARCZYK and DAWID MISZTAL

  

 

Publikacja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przyznanych na podstawie decyzji 0014/NPRH4/H3b/83/2016 - projekt „Przygotowanie i publikacja dwóch anglojęzycznych numerów monograficznych Internetowego Magazynu Filozoficznego HYBRIS” (3bH 15 0014 83).

blank