pdfdl

Cover35

blank

CONTENTS:

 

ARTYKUŁY

 

NOWE TECHNOLOGIE MEDIALNE

W OKRESIE SCHYŁKOWEGO PRL*

* Publikacja zrealizowana w ramach projektu „Pozasystemowe sposoby użytkowania nowych technologii medialnych w okresie schyłkowego PRL”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (na podstawie decyzji DEC-2012/07/B/HS2/00419).

blank